Torpet Portalia

under Ormås i 5. Femte Roten

Ryttartorp? Raserat. Skylt 5O2.