Torpet Antons på Maderna

under Sörbogården i 1. Första Roten

Villa.