Torpet Mariedal

under Ingared Kronogården i 6. Sjätte Roten

Ungefärligt läge. Försvann helt i samband med vägbygge på 1950-talet.