Soldattorpet Kveckes

under Pålstorp i 4. Fjärde roten

Villa. Soldatstom 117.