Torpet Valkullen / Loses

under Gårdshult i 5. Femte Roten

Grundrester och jordkällare. Skylt 5G4.