Gården Krok

under 4. Fjärde roten

Krok.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Krooch, år 1567.

Namnet är ordet krok i betydelsen ”krök”, ”hörn”. Ursprungligen i byn Pelabo.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.