Gården Färjenäs

under 2. Andra Roten

Färjenäs.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Ffergeness, år 1550.

Har omnämnts med en mängd olika namnformer. T.ex. Fergenäss, Ferienäs, Färgienäs, Färgie Näss, Ferghaness m.fl.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.