Torpet Ödegärdet 1

under Pelabo i 4. Fjärde roten

Grundrester. Skylt 4P2.