Torpet Stenbäcken

under Gårdshult i 5. Femte Roten

Raserat. Skylt 5G6.