Torpet Ässjebäcken

under Brasegården i 1. Första Roten

Ässjebäcken. Villa.