Torpet Käkes

under Råbockekullen i 5. Femte Roten

Raserat. 5RÅ4.