Torpet Gamla Skräddars

under Hulskog i 3. Tredje Roten

Raserat. Skylt 3H3.