Gården Ryd Skattegården

under 2. Andra Roten

Ryd Skattegården.

I medeltida brev är Ryd omnämnt som Rydhe, år 1408.

Från 1546, anges två gårdar i Ryd. Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Rÿd, år 1546. Andra namnformer är t.ex. Rid, Rÿdtt och Rÿÿ.

Ryd Skatteg. första gången år 1700. Även omnämnd som Nedergården

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.