Torpet Sundshagen

under Högen i 6. Sjätte Roten

Fallfärdig byggnad, troligen uppförd på torpets grund.