Torpet Ellikas backe

under Ingared Sörgård i 6. Sjätte Roten

Grundrester.