Gården Vässenbo

under 6. Sjätte Roten

Vässenbo.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Wessmenzbo, år 1546. En mängd olika namnformer förekommer, såsom Vesmansbo, Wesmanebo, Wesmesboo, Wismebo, Wesembo och Wässembo.

Namnets 1:a led är genitiv av det fornsvenska tillnamnet Västman.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.