Gården Rydholm

under 2. Andra Roten

Rydholm.

I medeltida brev är Ryd omnämnt som Rydhe, år 1408.

Från 1546, anges två gårdar i Ryd. Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Rÿd, år 1546. Andra namnformer är t.ex. Rid, Rÿdtt och Rÿÿ.

Rydholm första gången som Rÿd eller Ryholm, år 1700. Även kallats Övergården.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.