Torpet Hulakärr / HôppeKals

under Hallen i 4. Fjärde roten

Grundrester. Skylt 4HA4.