Gården Brasegården

under 1. Första Roten

Brasegården

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Brassegården år 1632.

Namnet kommer från ägare med tillnamnet Brase. (G. Brase 1546 – 1547, Jon Brase 1550 – 1615, Oluff Brase 1620 – 1629.)

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.