Torpet Majas

under Stommen i 1. Första Roten

Grundrester. Skylt 1S6.