Gården Sörbogården

under 1. Första Roten

Sörbogården.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Sörbogården, år 1685.

Namnet ev. från Erich Sörbo (Söderbo), omnämnt i tiondelängder år 1629.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.