Gården Runnshult

under 5. Femte Roten

Runnshult.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Ruudholt, år 1567, och i mantalslängd från 1565 som Runshulth.

1:a ledet möjligen från det dialektala ordet för rönn, ”runn”. Gården ligger i lövskog, ”hult”.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.