Gården Brännebroar

under 2. Andra Roten

Brännebroar.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Brännebro Nybygge, år 1777.

Namnet kopplat till bränna, svedjeland.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.