Torpet Skogatorpet / Skomakarns / Grandalen

under Edsås i 3. Tredje Roten

Se Bergagården, Grandalen.