Gården Finnatorp

under 5. Femte Roten

Finnatorp.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Fintorp 1572, och Finnetörp 1574. Namnet från det fornsvenska mansnamnet Finne.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.