Torpet Skint Anders

under Ryd Skattegården i 2. Andra Roten

Inga lämningar.