Torpet Gräskärr

under Lycke i 1. Första Roten

Villa.