Torpet Norlings

under Högen i 6. Sjätte Roten

  Torpet raserat. Jordkällare och stenmurar. Skylt 6HÖ4.