Torpet Maden Glades

under Pålstorp i 4. Fjärde roten

Raserat. Skylt 4PÅ2.