Välkommen till
torpinventeringen i
Hemsjö socken, P-län

Här presenteras rotar, gårdar, torp och backstugor inom Hemsjö socken. I dagsläget finns det ca 246 torp och backstugor inlagda och vi arbetar kontinuerligt med att göra kompletteringar. Förteckningen till höger visar hur vi delat in Hemsjö socken och den bygger på indelningen i rotar. Innehållet är sammanställt av Hemsjö hembygdsförening. Torpinventeringen påbörjades när föreningen bildades 1969 och uppdaterades på 1980-talet och nu senast mellan 2013-2017.

Klickar du på en rote i menyn visas vilka gårdar som finns i roten. Klickar du sedan på en gård visas de torp och backstugor som finns under gården. När du klickar på ett torp eller en backstuga visas objektet ut på kartan med text och eventuella bilder. Finns det ytterligare information så klickar du på texten ”Läs mer om…” så visas denna text i ett nytt fönster.
Gård Torp eller backstuga

Det går även att på kartan klicka på ett torp och få samma information som anges ovan.

I sökrutan anges valfritt antal tecken för det du söker. Anges tex “Sten” så visas Stenvadet, Stensholm och Stenbacken. Klicka på det du vill titta på i sökresultaten så visas detta objekt på kartan med tillhörande information.

Om ni har ytterligare information, gamla fotografier på ett torp, en backstuga eller en gård, kontakta någon av de ansvariga eller skriv en kommentar i gästboken.