Torpet Stuv Augusta

under Nolbogården i 1. Första Roten

Villa.