Torpet Staafs Lycka

under Sandvik i 3. Tredje Roten

Raserat. Skylt 3S3.