Torpet Socken Kajsas / Kajsas undantag

under Hultebacka i 6. Sjätte Roten

Grundrester. Möjligen flyttad till Hultebacka som lillstuga.