Torpet Mos Andersa

under Skattegården i 1. Första Roten

Skylt 1SK6.