Torpet Barkekärr / Håkebenkta / Dykärrslid

under Nolbogården i 1. Första Roten

Fd. radioaffär.