Torpet Fjälle Môse / Lindershöjd

under Ingared Nolgård i 6. Sjätte Roten

Villa och lada.