Soldattorpet Ryes

under Västerbodarne i 2. Andra Roten

Villa.