Torpet Matssons / Nabben

under Kärrbogärde Övergården i 4. Fjärde roten