Torpet Blåsses

under Dalen Västergården i 4. Fjärde roten

Raserat. Nära Grimbo - Sandkullen. Skylt 4DV2.