Torpet Finas Backe

under Hulkås i 5. Femte Roten

Skylt 5H6.