Torpet Furuberg

under Pålstorp i 4. Fjärde roten

Villa.