Gården Bergsjödal

under 2. Andra Roten

Bergsjödal.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Bergsjödal, år 1743.

Namnet från, numera torrlagda, Bergsjön.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.