Gården Solveden

under 6. Sjätte Roten

Solveden.

Endast omnämnt som en avsöndring från Ingared Nordgården.

 

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.