Torpet Sundsås / Laggas

under Hulkås i 5. Femte Roten

Villa.