Torpet Äske Larsas / Äske Kajsas

under Vässenbo i 6. Sjätte Roten

Antaget läge.