Gården Råbockekullen

under 5. Femte Roten

Råbockekullen.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Råbockolla, år 1567.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.