Gården Pelabo

under 4. Fjärde roten

Pelabo.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Pelebo, år 1546.

Namnet troligen från det dialektala ordet för hudavdragare, nattman, ”pel”.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.