Torpet Munters

under Västerbodarne i 2. Andra Roten