Gården Pålstorp

under 4. Fjärde roten

Pålstorp.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Paalstorp, år 1546.

Namnet från mansnamnet Pål eller Påvel.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.