Torpet Mösta Backe

under Stommen i 1. Första Roten

Villa.